Gepubliceerd op: 06-11-2013

Nederlanders zoeken gezondheidsinformatie vooral online

Internet is voor Nederlanders de belangrijkste bron voor gezondheidsgerelateerde informatie, blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research, 2013; epub 2 oktober. De onderzoekers rapporteren ook dat een kwart van de algemene populatie via sociale media wil communiceren met zorgverleners.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de wensen van patiënten over communicatie en informatievoorziening via internet. Over de voorkeuren van de algemene bevolking wat betreft eHealth is minder bekend. Voor het onderzoek werd een online enquête verspreid via het Nederlandse sociale netwerk Hyves. 635 personen vulden de vragenlijst in. Door hun antwoorden met behulp van CBS-gegevens te corrigeren voor leeftijd, geslacht en educatieniveau werden de uitkomsten meer representatief voor de gehele Nederlandse bevolking.

Op de vraag waar men gezondheidsinformatie vandaan haalt, was het meest gegeven antwoord ‘internet’ (82,7%), gevolgd door ‘een arts’ (71,1%). De respondenten zochten het meest frequent naar bijwerkingen, symptomen en diagnoses. Verder zoeken 9 van de 10 mensen minstens jaarlijks naar gezondheidsinformatie en zoekt 1 op de 4 hier maandelijks naar.

De resultaten laten verder zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders via een sociaal netwerk contact zou willen met zorgverleners en dat ongeveer een vijfde via een webcam wil communiceren. Eveneens blijkt dat een derde op het internet zoekt naar beoordelingen van zorgverleners.

De onderzoekers verwachten een groei van het aantal mensen dat via sociale media wil communiceren met artsen. Zij raden zorgverleners daarom aan om het gebruik van nieuwe online communicatiemethoden te onderzoeken en het voor patiënten mogelijk te maken om hen op deze manier te benaderen.

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 2 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.