Gepubliceerd op: 11-01-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 8)

Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde pakt uit

Publicatieprijs en onderzoekssubsidies

Tijdens het tweedaagse congres ‘Gebitsslijtage’ van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde in Ermelo werd op 14 december 2012 de Publicatieprijs uitgereikt aan Jolanda I. Kamstra voor het artikel ‘Oral symptoms and functional outcome related to oral and oropharyngeal cancer’ (Support Care Cancer 2011; 19: 1327–1333), dat zij schreef met H. Jager-Wittenaar, P.U. Dijkstra, P.M. Huisman, R.P. van Oort, B.F.A.M. van der Laan en J. L.N. Roodenburg. De prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag ter waarde van € 500,-.

Verder kende de vereniging haar subsidie voor wetenschappelijk onderzoek toe aan 2 onderzoeken, waarvoor de verantwoordelijken elk € 5.000,- ontvangen. Het betreffen het onderzoek ‘Associations between sleep bruxism and peri-implant complications: a follow-up study’ dat op het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam wordt uitgevoerd, en het onderzoek ‘Free-ending, mandibula implant supported RPD’s; pressure distribution and abutment teeth displacement as a function of implant position’ dat door het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt uitgevoerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.