(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 435)

Negatief advies over bleeklampen

Het Council of European Dentists (CED) is een overkoepelende organisatie waarin 32 Europese tandheelkundige beroepsverenigingen zitting hebben, waaronder de Britsh Dental Association en ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Het CED geeft regelmatig verklaringen uit. Zo is op 29 mei 2015 een evidencebased ‘Statement on Whitening Lamps’ uitgevaardigd. Hierin verklaart de Algemene vergadering unaniem dat ze zich bezorgd maakt over het gebruik van bleeklampen. Deze lampen kunnen bij onoordeelkundig gebruik schade toebrengen aan de gebitselementen door oververhitting van de tanden en ook kunnen er brandwonden op de gingiva ontstaan. Door met een lamp te bleken drogen de gebitselementen snel uit waardoor ze witter lijken, maar dit effect is door dehydratie ontstaan en slechts van tijdelijke aard.

Omdat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het bleken met een lamp niet beter is dan het bleken met minder agressieve technieken, adviseert de CED tandartsen het primum non nocere in acht te nemen en af te zien van het gebruik van bleeklampen.

(Bron: Council of European Dentists, 25 mei 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.