NEN-normcommissie Tandheelkunde zoekt deelnemers

NEN organiseert op 28 april 2015 een informatiemiddag over de normcommissie Tandheelkunde. Tijdens deze middag kan men kennismaken met de leden en wordt informatie gegeven over het (internationale) werkprogramma van deze commissie. Deze middag is vooral interessant voor fabrikanten, leveranciers, tandartsen en tandtechnici.

Een voorbeeld van een gebrek aan normen is de wildgroei waar de tandarts mee wordt geconfronteerd op het gebied van implantaten en de sleutelset om de abutments en restauratie met het implantaat te verbinden. Dit is niet gestandaardiseerd en merkspecifiek. Een norm op implantaatschroeven en daarbij behorende schroeven zou een dergelijk afstemmingsprobleem kunnen verhelpen. Om dat te bereiken is het niet alleen van belang om de tandarts aan tafel te hebben, maar bijvoorbeeld ook de fabrikant en de tandtechnicus.

De normcommissie Tandheelkunde heeft als taak een bijdrage te leveren, nationaal en internationaal, aan normen die op het gebied van de tandheelkunde worden ontwikkeld. Er is een directe relatie met ISO-normen en ook afstemming met Europese (EN) normen. Alle onderwerpen die op het internationale niveau worden besproken, worden ook in Nederland afgestemd. De experts vergaderen 2 maal per jaar, om de standpunten op elkaar af te stemmen. Tussentijdse communicatie vindt elektronisch plaats. Binnen de normcommissie wordt een nationaal standpunt geformuleerd/opgesteld welke kenbaar wordt gemaakt bij ISO/CEN. Normen kunnen ook gerelateerd zijn aan wetgeving. Binnen de tandheelkunde geldt voor vele zaken dat zij onder de Wet op de medische hulpmiddelen vallen en moeten voldoen aan de eisen die deze wet stelt. Om dat aan te tonen worden vaak normen gebruikt.

De normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen en streeft in zijn samenstelling naar een zo breed mogelijk afspiegeling van het tandheelkundige veld in Nederland opdat in de bijdrage aan normen geen zaken voor specifieke doelgroepen over het hoofd worden gezien. Daarom is NEN op zoek naar belanghebbende uit Nederland die invloed willen uitoefenen door middel van deelname aan de commissie Tandheelkunde.

Geïnteresseerden in deelname en/of meer informatie, kunnen contact opnemen met NEN, Ellen Drop, e-mail ellen.drop@nen.nl.

(Bron: NEN, 3 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
11 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd