NEN-ontwerp diagnostische termen en codes voor de tandheelkunde

Uit onderzoek van de commissie ‘Mondzorg’ van de Gezondheidsraad blijkt dat er in de Nederlandse mondzorg een gebrek aan protocollen en richtlijnen is. Dit leidt tot ongefundeerde variatie aan behandelingen bij dezelfde diagnose. NEN heeft een Nederlandse norm met diagnostische termen en codes voor tandheelkunde ontworpen en ter commentaar gepubliceerd.

Gestandaardiseerde tandheelkundige diagnostische termen zijn van belang om de communicatie met patiënten en andere beroepsbeoefenaars te verbeteren. Ook stelt het de individuele mondzorgverlener in staat om eigen resultaten vast te leggen en ‘best practices’ te monitoren. Bovendien kan het gebruik van gestandaardiseerde diagnostische termen bijdragen aan een beter zicht op de mondgezondheid in Nederland en het identificeren van trends in de mondzorg.

Commentaar op Ontwerp NEN 9313 kan tot 1 maart 2014 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.

(Bron: Persbericht NEN 13011)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.