Nieuw kader voor bijzondere tandheelkunde

Er komt een nieuw toetsingskader voor tarieven van behandelingen in speciale centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT). De NZa past het huidige systeem aan op basis van een eerder kostenonderzoek. Daarmee is de bekostiging van de bijzondere tandheelkunde weer up to date. Ingangsdatum is 1 januari 2016.

Behalve reguliere tandarts- en orthodontiepraktijken zijn er ook centra voor bijzondere tandheelkunde . Hier kunnen bijvoorbeeld extreem angstige patienten terecht. Deze vorm van mondzorg gebeurt vaak in een ziekenhuis, soms in een zelfstandige kliniek. Voor de tarieven van de behandelingen geldt een toetsingskader. CBT's werken zonder winstoogmerk.

De NZa voerde in 2013 en 2014 een kostenonderzoek uit in de mondzorgsector. Op basis van dat onderzoek werden al eerder de tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg geactualiseerd. Nu is de bijzondere tandheelkunde aan de beurt. CBT's hebben een eigen bekostigingsvorm waarbij op grond van een toetsingskader een individueel tijdstarief wordt bepaald. Dit toetsingskader is lang geleden vastgesteld en alleen jaarlijks geindexeerd. Nu wordt het herijkt.

De beleidsregel is ook op een onderdeel veranderd. Vanaf 2016 bestaat er nog maar 1 neventarief voor praktijken die geen individueel tijdstarief hebben. Tot voor kort waren er 2. Het nieuwe tarief is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de 2 eerdere tarieven.

(Bron: Nederlandse Zorgautoriteit, 19 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.