Gepubliceerd op: 05-07-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 366)

Nieuw meldpunt voor verspilling in de zorg

Medisch

Op initiatief van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martin van Rijn werd op 25 mei 2013 het meldpunt ‘Verspilling in de zorg’ gelanceerd (http://verspillingindezorg.nl).

Elke vorm van verspilling kan anoniem worden gemeld door cliënten, patiënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners. De meldingen kunnen verspilling van geneesmiddelen of hulpmiddelen, verspilling binnen een zorgverleningstraject of binnen een zorginstelling betreffen. Na afronding van de melding kan de melder zich inschrijven voor een nieuwsbrief waarmee hij op de hoogte blijft van hoe de bewindslieden met behulp van de meldingen de verspilling in de zorg terugdringen.

Het meldpunt vormt de kern van het ‘Programma Verspilling in de Zorg’. In dit programma werkt de overheid samen met verschillende partijen uit de zorgsector: patiëntenorganisaties, mantelzorgers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, andere zorgverleners, zorgverzekeraars, werkgevers en producenten. Zij nemen de meldingen van het meldpunt onder hun hoede en zoeken naar concrete oplossingen.

(Bron: Mednet, 27 mei 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
5 juli 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd