Nieuw middel significant beter dan chemotherapie bij longkanker

Patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met veelvoorkomende mutaties van de epidermale groeifactorreceptor leven langer met afatinib als eerstelijnsbehandeling dan met chemotherapie. Dat blijkt uit een post-hoc analyse van de gecombineerde gegevens van twee fase III onderzoeken. De uitkomsten komen uitgebreid aan de orde op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO).

In de gecombineerde analyse van 2 van de grootste onderzoeken in deze patiëntenpopulatie werd voor longkankerpatiënten met tumoren met veelvoorkomende EGFR-mutaties met afatinib een mediane langere overleving van 3 maanden gevonden dan met standaard chemotherapie (27,3 tegenover 24,3 maanden). Dit vermindert het overlijdensrisico significant met 19%.

De opvallendste verlaging van het overlijdensrisico, met 41%, werd gevonden bij patiënten met tumoren met het meest voorkomende Afatinib (Giotrif/Gilotrif, Boehringer Ingelheim) is geïndiceerd voor de behandeling van verschillende typen EGFR-mutatiepositieve NSCLC. Afatinib is voor een aantal markten goedgekeurd, waaronder in de EU, Japan, Taiwan en Canada onder de merknaam Giotrif en in de VS als Gilotrif. In andere landen verkeert het nog in de beoordelingsfase. Er worden fase III onderzoeken naar plaveiselcel hoofd- en halskanker (HNSCC) en onderzoeken naar andere tumortypen uitgevoerd.

(Bron: Mednet, 26 mei 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.