Nieuwe internationale richtlijnen voor preventie van bestralingsschade hoofd-halsgebied

Klinisch fysicus Charlotte Brouwer ontwierp in een promotieonderzoek nieuwe intekenrichtlijnen om weefselschade in het hoofd-halsgebied door bestraling nog beter te kunnen voorkomen. Deze ‘international consensus guidelines for the delineation of head and neck organs at risk’ bevatten een beschrijving van de anatomische grenzen van de belangrijkste organen die bijwerkingen kunnen veroorzaken, en hebben als doel om wereldwijd dezelfde definities te hanteren. De in het UMCG ontwikkelde richtlijnen zijn goedgekeurd en zullen worden overgenomen door internationale hoofd-hals-kankerorganisaties. Uniforme richtlijnen dragen volgens Brouwer bij aan een meer consistent gebruik van voorspelmodellen, een lagere dosis bestraling op kwetsbare organen en een beter individueel behandelplan voor de patiënt.

Radiotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker. Een veelvoorkomende en ernstige bijwerking van bestraling in het hoofd-halsgebied is xerostomie. Xerostomie komt bij 40% van de patiënten voor en heeft een grote impact op de levenskwaliteit. Er zijn al voorspelmodellen om de kans op complicaties te berekenen, zogenoemde ‘normal tissue complication probability’ (NTCP) modellen, maar deze blijken nog niet algemeen toepasbaar omdat verschillende ziekenhuizen verschillende intekenrichtlijnen gebruiken. De nieuwe, uniforme richtlijnen zijn essentieel voor het ontwikkelen van breed toepasbare NTCP modellen, zodat uiteindelijk de beste individuele bestralingsbehandeling kan worden gekozen voor de patiënt.

(Bron: RUG, oktober 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Een gefissureerde tong bij een patiënt met xerostomie (Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 493-498).
Een gefissureerde tong bij een patiënt met xerostomie (Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 493-498).
Info
publicatiedatum
13 oktober 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd