(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2016; 123: 7)

Nieuwe modelovereenkomsten voor ZZP-tandartsen

Er zijn nieuwe modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming opgesteld. Deze overeenkomsten vervangen de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR). De Belastingdienst en het UWV hebben deze modelovereenkomsten inmiddels goedgekeurd.

De VAR verdwijnt waarschijnlijk per 1 april 2016. In plaats daarvan gaat de Belastingdienst overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer beoordelen. Opdrachtgevers die op basis van deze overeenkomsten werken hebben geen verplichting om loonheffingen in te houden en af te dragen.

Het is echter belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk werken volgens de inhoud van de modelovereenkomst; alleen dán is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Gebeurt dit niet, dan geeft de overeenkomst geen zekerheid en ontstaan er alsnog risico’s op claims van de Belastingdienst.

Van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 geldt een implementatietermijn. De fiscus houdt dan wel toezicht, maar neemt geen repressieve handhavingsmaatregelen. Overduidelijke gevallen van fraude pakt de Belastingdienst wel aan.

Geadviseerd wordt om direct bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet met de goedgekeurde modelovereenkomsten te werken. Vóór 1 april 2016 kan voor nieuwe opdrachten desgewenst ook al de nieuwe modelovereenkomsten worden gebruikt . Het is dan nog wel van groot belang vooraf vast te stellen dat de opdrachtnemer beschikt over een geldige VAR-WUO.

De goedgekeurde overeenkomsten worden 1 december 2015 gepubliceerd op de website van de Belastingdienst (zoek op ‘Voorbeeldovereenkomsten’). De overeenkomsten zijn ook te vinden via de websites van de ANT, de KNMT en de VvAA.

Modelovereenkomsten voor mondhygiënisten die in een tandartspraktijk werken, zullen in samenwerking met de NVM nog worden opgesteld.

(Bron: KNMT, 27 november 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.