Nieuwe opleidingsstructuur assisterend personeel mondzorg

In het recent uitgebrachte document ‘standpunt Opleidingen Assisterend Personeel in de Tandartspraktijk’ beschrijft het ANT gestructureerd de opleiding voor assisterend personeel. Er worden 3 (A, B en C) diploma’s voor tandartsassistenten beschreven, waarvan er 1 voor een nieuwe functie is. Aanleiding is de vraag vanuit de praktijk naar een definiëring van de functie van de ‘klassieke mondhygiënist’.

De functie-inhoud is ook voor patiënten inzichtelijk. Het A-diploma staat voor de omloop- tot stoel-assistent, dat modulair is opgebouwd; meer opleiding waar het nodig is, minder waar het kan. Het B-diploma staat voor de huidige preventie-assistent. Het C-diploma omvat de nieuwe opleiding tot paro-assistent, inclusief een volledige preventie-opleiding en is vergelijkbaar met de ‘klassieke mondhygiënist’. En student kan hier alleen met een Mbo-4-diploma instromen. Deze opleiding valt binnen het kader van de taakdelegatie onder leiding van de tandarts. Het curriculum is vergelijkbaar met dat van de tweejarig opgeleide mondhygiënist, maar is praktijkgerichter. Parodontitisclassificatie, behandelen van diepere pockets, furcatieproblematiek, en microbiologie zijn typische leermodules voor deze opleiding. Gemotiveerde en vaardige tandartsassistentes die wel de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen, maar (nog) geen behoefte hebben aan de opleiding Mondzorgkunde wordt hiermee een perspectief op carrièreontwikkeling wordt geboden. De patiënt wordt zo een vakbekwame behandeling geboden onder directe supervisie van de tandarts binnen de eigen tandartspraktijk. Het ANT is van mening dat op deze manier de door de overheid opgelegde taakherschikking kan worden vermeden.

(Bron: ANT, 3 maart 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.