(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2016; 123: 122)

Nieuwe opspoormethode voor tumoren via speeksel

Promovenda Thamara Osinga onderzocht een nieuwe, eenvoudige manier om endocriene tumoren in de bijnieren en het hoofd-halsgebied op te sporen in speeksel. Deze methode blijkt in de praktijk goed te werken en vormt vooral een goed alternatief voor diagnostiek bij kinderen.

Osinga ging na hoe bestaande laboratoriumtechnieken om deze tumoren op te sporen en te beschrijven, kunnen worden verbeterd en ze ontwikkelde daarnaast ook een nieuwe laboratoriummethode.

Endocriene klieren geven hormoonstoffen af aan het bloed. Tumoren in zulke endocriene klieren kunnen dan ook via afbraakproducten in het bloed en de urine worden opgespoord. Osinga stelde vast dat patiënten bij wie 1 of 2 bijnieren zijn verwijderd, in verhouding met gezonde individuen, respectievelijk meer of minder afbraakproducten van de hormoonstoffen normetanefrines en metanefrines in hun bloed hebben. Om deze patiënten goed te blijven volgen, moeten de normaalwaarden volgens haar dan ook worden aangepast.

Om vast te stellen in welk stadium tumoren zich bevinden, worden bepaalde genmutaties in het DNA vastgesteld. Osinga vergeleek bloed- en speekselmonsters van 30 patiënten om deze genmutaties op te sporen. Ze concludeert dat in een speekselmonster weliswaar wat meer vervuiling optreedt, maar dat dit geen negatieve invloed heeft op de mutatieanalyse. Een speekselmonster is volgens Osinga een goed alternatief voor een bloedmonster: het is minder duur, minder ingrijpend en gemakkelijker af te nemen. Dat maakt het vooral geschikt voor screening bij kinderen.

(Bron: RUG, 27 januari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
27 januari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd