Nieuwe versie van internationaal classificeringssysteem ICD-10 gepubliceerd

De 2014-versie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) is recent gepubliceerd. De ICD-10 is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, onderhouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het RIVM vertaalt en beheert deze lijst voor gebruik in Nederland vanuit de functie van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

De ICD-10 wordt gebruikt om diagnosen van ziekten en andere gezondheidsproblemen in een unieke alfanumerieke code vast te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk om de morbiditeits- en mortaliteitsgegevens systematisch op te slaan, te analyseren, te interpreteren en te vergelijken. Deze gegevens worden wereldwijd in verschillende landen of gebieden en in verschillende perioden verzameld.

Deze 2014-versie van de ICD-10 bevat alle correcties en updates die in de periode tussen 2006 en 2014 van kracht zijn geworden. Deze versie is de basis voor de registratie van de ICD-10 codes in de Nederlandse ziekenhuizen en wordt tevens gebruikt voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

(Bron: RIVM, 10 augustus 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.