Gepubliceerd op: 16-09-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 510)

Nieuwe wetgeving tegen prikaccidenten

Op 13 mei 2013 is nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die werkgevers verplicht hun medewerkers te beschermen tegen prikaccidenten. De nieuwe wetgeving geldt ook voor zelfstandigen zoals specialisten, huisartsen en tandartsen.

In Nederland vinden er naar schatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks ongeveer 25.000 prikaccidenten plaats, waarvan 85% in de zorgsector. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, maar veilige naaldsystemen zijn op veel plaatsen nog niet ingevoerd. Een prikaccident kan niet alleen leiden tot arbeidsuitval en behandelkosten, maar het kan werkgevers ook reputatieschade, juridische schade of financiële schade opleveren.

De nieuwe wetgeving – artikel 4.97 van het Arbeidsomstandighedenbesluit – in Nederland gehandhaafd door de Inspectie SZW, die in 2014 extra aandacht geeft aan de zorgsector.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 5 augustus, 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.