(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 255)

NSAID's zonder recept gevaarlijk

Ruim 300.000 Nederlanders gaan naar schatting niet veilig om met vrij verkrijgbare pijnstillers als diclofenac, ibuprofen en naproxen (NSAID’s). Gezien deze cijfers is het de vraag of het wel goed is dat deze medicijnen in Nederland zonder recept verkocht worden.

Dat blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek in de British Journal of General Practice van onderzoeker Aafke Koffeman, verbonden aan het Erasmus MC. “We slikken deze NSAID’s meer dan de dagelijks toegestane hoeveelheid en ook vaak te lang. Zorgelijk is vooral dat een grote groep mensen met een hoog risico op ernstige complicaties deze pijnstillers gebruikt. Onveilig gebruik van deze NSAID’s verhoogt de kans op onder andere maagbloedingen, hartproblemen en schade aan de nieren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 1 op de 3 mensen NSAID’s zonder recept slikt. Bijna 1 op de 10 personen neemt meer in dan de dagelijkse maximumdosering. "Als we de cijfers omrekenen naar de gehele Nederlandse bevolking, gaat het om zo’n 333.000 mensen”, zegt Koffeman.

Door de medicijnen kort te gebruiken en de maximale dagdosering aan te houden is het risico te beperken. Wie ouder is dan 70, al medicatie slikt of een chronische aandoening heeft, kan beter eerst advies inwinnen.

(Bron: NMT, 1 april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.