(In print verschenen 2015; 122: 185)

NTvT Onderzoeksbeurzen voor promovendi

Aanvragen voor de NTvT Onderzoeksbeurs kunnen tot 17 april 2015 worden ingediend door de Nederlandse opleidingen tandheelkunde. Dit jaar zal de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, die ook het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde uitgeeft, 2 beurzen van elk € 100.000, - toekennen aan afdelingen of vakgroepen ter ondersteuning van het opstarten van promotietrajecten. De onderzoeksbeurzen zijn bedoeld voor de aanstelling van een promovendus. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting zal de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen met toekenning van de beurs gediend moeten zijn.

Voor een periode van 2 jaar is € 50.000 per jaar beschikbaar voor de aanstelling van een promovendus. De afdeling of vakgroep die de beurs ontvangt, verplicht zich om aan het einde van deze periode de bekostiging van de promovendus te continueren tot het promotietraject is afgerond (matchingsprincipe). Gedurende de looptijd van het promotietraject verplicht de promovendus zich tevens 2 artikelen ter publicatie in het NTvT aan te bieden aan de redactie van het NTvT.

De aanvragen voor de onderzoeksbeurs bestaan uit globale projectbeschrijvingen die eerst worden beoordeeld door een selectiecommissie. Deze commissie zal 5 aanvragen selecteren, waarna deze aanvragers wordt verzocht de projectbeschrijvingen verder uit te werken. De definitieve beoordeling wordt door een commissie van 3 externe experts uitgevoerd. Op grond van het oordeel van deze commissie zal de Stichting vóór 1 juli 2015 tot de uiteindelijke toekenning overgaan.

Voor meer informatie over het aanvragen van deze beurzen zie http://www.ntvt.nl/nieuws/ntvt-onderzoeksbeurzen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
16 maart 2015
rubriek
Nieuws
Gerelateerd