(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2016; 123: 285)

NVvP vierde 80e verjaardag met een overweldigend programma

Congresverslag

Op 15 en 16 april vierde de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) haar 8oste kroonjaar met een lustrumcongres in Hoorn. Om een indruk van het gebodene te krijgen, wordt van het hoofdprogramma op 15 april hier verslag gedaan.

Het openingswoord van de voorzitter van de NVvP, Monique Danser, zette al meteen de toon. Onderzoek geeft aan dat veel beroepen mettertijd gaan verdwijnen, maar de tandarts waarschijnlijk niet. Dus op naar de volgende 80 jaar!

De eerste spreker, Liran Levin, bond de toehoorders op het hart bij de overweging van extractie gevolgd door implantatie, vooral de langetermijnprognose in het oog te houden. Niet zelden blijkt dan een simpele parodontale behandeling van zelfs betrekkelijk slechte gebitselementen de voorkeur te verdienen boven een implantaat. Levin benadrukte dat bij implantologie informed consent erg belangrijk is. Zo moet een patiënt weten dat een slechte mondhygiëne ruim 14 keer zoveel kans geeft op peri-implantitis en roken ongeveer 4 keer zoveel. Jocelyne Feine vulde daarbij aan dat het al dan niet geslaagd zijn van een behandeling niet (alleen) afhangt van wat tandartsen objectieve parameters noemen, maar ook en vooral van hoe de behandeling volgens de patiënt zijn of haar levenskwaliteit heeft beïnvloed.

De volgende sprekers gingen vooral in op de biofilm. John Thomas schetste de biofilm als een zeer gecompliceerde structuur die wel wat eigenschappen van een tumor vertoont. Belangrijk is dat na behandeling de biofilm andere micro-organismen bevat dan voor die tijd. Magda Feres gaf aan hoe die verandering kan worden bewerkstelligd. Een parodontale behandeling gekoppeld aan een combinatietherapie van antibiotica en spoelen met chloorhexidine geeft de meest gunstige rekolonialisatie van de biofilm.

In het middagprogramma was plaats ingeruimd voor PED-talks, korte lezingen waarin sprekers iets kunnen vertellen over wat hen na aan het hart ligt. Hier kwamen zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde: het belang van pre-implantologische overwegingen en het informeren van patiënten. Lichte intraveneuze sedatie. De socket rebuilding techniek. Een pleidooi voor de vrijgevestigde mondhygiënist. De gunstige resultaten van mucogingivale transplantatie. Een onderzoek naar de relatie tussen parodontale problemen, de behandeling ervan en diabetes.

Als laatste spreker waarschuwde Ben Goldacre voor misbruik van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat een correlatie meteen wordt gezien als een oorzakelijk verband. Zo kunnen vervolgens door de media vreemde relaties worden gelegd. Als voorbeeld noemde hij het verband tussen de regionale ijsverkoop in Australië en de kans om door een haai te worden aangevallen.

Bij de dagsluiting kreeg Ubele van der Velde de NVvP Distinghuished Scientist Award en werd Jan Tromp benoemd tot erelid van de NVvP.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.