(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd november 2018; 125: 567)

NZa verwacht in 2019 kostenstijging mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt in haar online magazine ‘Stand van de zorg 2018’ dat de kosten voor de mondzorg in 2019 zullen stijgen met 1,4%. Op basis van de conceptbegroting van het ministerie van VWS worden de totale kosten van de mondzorg in 2019 geschat op 791,3 miljoen euro. Voor 2018 verwacht men 780,1 miljoen euro uit te geven.

Verder vermelde de NZa dat zij het afgelopen jaar samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verschillende toezichtacties uitvoerden richting de mondzorg, omdat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de mondzorg goed is en dat de (eventueel zelf gedragen) kosten juist zijn. Bij evidente fraude grijpt de NZa in. Ook moet de patiënt goed geïnformeerd zijn over eventuele kosten. Daarom stelt de NZa dat een van de speerpunten in de mondzorg blijft de zorgnota zo duidelijk mogelijk te maken. De NZa vindt dat belangrijk omdat alleen mondzorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en mondzorg aan bijzondere doelgroepen in het basispakket zit. De meeste volwassenen betalen de kosten voor tandarts of parodontoloog uit hun eigen zak of via een aanvullende zorgverzekering. De NZa meent dan ook dat patiënten hun nota goed moeten kunnen controleren en voor behandelingen boven de  € 250,00 vooraf een duidelijke offerte moeten krijgen.

Voor de komende jaren wil de NZa in de mondzorg samenwerken met beroepsgroepen op de gebieden kwaliteit, uitkomsten, preventie en transparantie voor de patiënt.

Bron: NZa, 3 oktober 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 oktober 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd