NZa roept op nota van verleners van mondzorg te controleren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt consumenten voor tandartsen, orthodontisten of tandprothetici die mogelijk onterecht een toeslag in rekening brengen. Het aantal meldingen van patiënten over die toeslagen neemt toe. De toezichthouder is op basis van verschillende signalen een onderzoek gestart bij een praktijk in Zuid-Holland.

Bij de meeste patiënten die zich bij de NZa melden, wijkt de rekening van de tandarts, orthodontist of tandprotheticus af van het maximale tarief. Soms krijgt een patiënt 2 rekeningen mee, waarvan ze er 1 naar de verzekeraar mogen sturen. Ook vraagt een aantal zorgaanbieders patiënten een deel van de behandeling te pinnen of contant te betalen, zonder factuur of bonnetje. In andere gevallen staat er een niet-bestaande declaratiecode op de rekening. Dit is niet toegestaan.

De NZa bepaalt wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen en wat dit maximaal mag kosten. Zorgverleners mogen geen andere zaken in rekening brengen, dus ook geen aparte toeslag.

De NZa onderzoekt als toezichthouder of zorgaanbieders correct declareren. Als het onderzoek uitwijst dat er sprake is van onjuiste nota's dan kan de NZa maatregelen treffen. Zoals het opleggen van een aanwijzing, last onder dwangsom en/ of boete, maar ook het bekendmaken van de naam van de betreffende praktijk.

(Bron:NZa, 8 juli 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
16 juli 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd