NZa wil transparantie in financiën mondzorgpraktijk

Veel mondzorgaanbieders, zoals tandartsen en orthodontisten, zijn niet open over de kosten en opbrengsten van hun praktijk. Enkele honderden mondzorgpraktijken zijn hiervoor op de vingers getikt. Bij 65 mondzorgpraktijken nam de NZa strengere maatregelen. Acht van hen moeten nu een last onder dwangsom betalen, variërend van een paar duizend tot twintigduizend euro.

Aanbieders van mondzorg zoals tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten, zijn verplicht openheid van zaken te geven voor het kostenonderzoek dat onderzoeksbureau Deloitte uitvoert in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gebruikt de resultaten van dit kostenonderzoek om de tarieven te berekenen in de mondzorg.

Bij enkele honderden mondzorgpraktijken uit de steekproef van 900 in totaal, waren de antwoorden over de kosten en opbrengsten van hun praktijk onvolledig. De meeste daarvan leverden de gegevens desgevraagd alsnog aan. Acht mondzorgaanbieders bleven ondanks herhaalde verzoeken weigeren om openheid van zaken te geven. Zij kregen een last onder dwangsom opgelegd die kan oplopen tot twintigduizend euro en moeten alsnog de gegevens aanleveren.

Daarnaast leverde een groot aantal mondzorgpraktijken uit de steekproef (deels) onjuiste of onrealistische gegevens aan. Deze praktijken krijgen het verzoek om de gegevens toe te lichten of alsnog de juiste gegevens aan te leveren. Mocht blijken dat praktijken hieraan niet willen meewerken, dan kunnen ook zij strengere maatregelen van de NZa verwachten.

(Bron: NZa, 2 december 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
10 december 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd