NZa ziet opnieuw ruimte voor vrije prijzen mondzorg

Ondanks het mislukte experiment in de mondzorg houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertrouwen in de deregulering van de eerste lijn. Deregulering kan in belangrijke mate bijdragen aan publieke belangen als kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid, zo stelt de NZa in het recent gepresenteerde ‘Advies deregulering eerstelijns zorgmarken’.

Voor de mondzorg ziet de NZa ook opnieuw ruimte voor vrije prijzen. Zorgverzekeraars en aanbieders van mondzorg zouden het eens moeten worden over vrije prestaties en de prijzen zouden kunnen worden vrijgeven onder voorwaarde van een contract met de zorgverzekeraars, aldus De NZa.

Het advies van de NZa is opvallend, omdat het eerdere experiment met vrije prijzen in de mondzorg leidde tot een verhoging van de prijzen van zo’n 10%. Op aandringen van de Tweede Kamer werd het experiment daarom in 2012 gestaakt.

In algemene zin vindt de NZa overheidsregulering ongewenst. Volgens de NZa zijn de huidige financieringsregels onvoldoende eenduidig en vormen ze een belemmering voor innovatie, slimmere organisatie van de zorg en individueel c.q. lokaal maatwerk. Om vernieuwingen door te kunnen voeren is deregulering darom geboden.

Met het weergeven van een meerjarenperspectief op regulering en deregulering hoopt de NZa ook meer ‘regelrust’ te creëren.

Bron: NZa, 17 november 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
20 november 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd