(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 426 )

Onder de loep! Ilona Persoon

Ilona Persoon is promovenda aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en doet sinds november 2010 onderzoek bij de afdelingen Preventieve Tandheelkunde en Endodontologie. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. W. Crielaard en emeritus hoogleraar prof. dr. P.R. Wesselink. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

Wat onderzoek je?

De mond wordt gekoloniseerd door een grote hoeveelheid en diversiteit aan micro-organismen. Een wortelkanaalinfectie is een aparte niche binnen de mond en bevat een deel van deze micro-organismen. Deze micro-organismen initiëren een ontsteking aan de wortelpunt. In mijn onderzoek analyseer ik welke micro-organismen aanwezig zijn in wortelkanaalinfecties en wat voor interactie deze met elkaar en met het immuunsysteem aangaan. Daarnaast onderzoek ik wat de invloed van wortelkanaaldesinfectiemiddelen is op deze interacties.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Naast het werken als tandarts vind ik het erg leuk om op de universiteit meer te leren over de achtergrond van processen in de mondholte, om hierover te discussiëren met collega’s en om met deze kennis meer inzicht te krijgen in de processen bij individuele patiënten. Mijn promotietraject geeft mij hier ruim de mogelijkheid voor.

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te onderzoeken?

Ondanks de voortschrijdende technieken binnen de endodontologie is er toch een aanzienlijk percentage van de wortelkanaalbehandelingen dat niet slaagt. Daarom is het van belang meer inzicht te krijgen in de microflora van wortelkanaalontstekingen, om uiteindelijk tot een behandeling te kunnen komen die hogere slagingspercentages geeft.

Wat zijn de belangrijkste hypothesen en onderzoeksvragen?

Ik wil weten welke en in welke hoeveelheden micro-organismen aanwezig zijn in verschillende wortelpuntontstekingen. Met nieuwe onderzoekstechnieken is gebleken dat wortelkanaalinfecties veel gecompliceerder zijn dan met klassieke technieken kan worden vastgesteld. Daarnaast onderzoek ik welke interactie er is er tussen deze micro-organismen en het immuunsysteem. Niet alle micro-organismen zijn schadelijk, ze kunnen ook elkaars werking remmen of het immuunsysteem op een gunstige manier stimuleren. Ook bestudeer ik hoe deze interacties worden beïnvloed door nieuwe en experimentele wortelkanaaldesinfectiemiddelen. Juist omdat er een balans tussen de micro-organismen aanwezig is, kan deze worden verstoord door een behandeling. Het is van belang om te kijken hoe die balans kan worden beïnvloed om tot een geslaagde behandeling te komen.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van infecties verzamelen en analyseren we samples van patiënten. Om antwoord te krijgen op de meer basale vragen, doen we hiermee vooral in vitro-onderzoek. Hierbij worden micro-organismen gekweekt en daarna blootgesteld aan diverse omstandigheden en desinfectiemiddelen.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Het verzamelen van samples bij patiënten is lastig, omdat dit in een klinische omgeving moet gebeuren waar de focus ligt op patiëntenzorg. Hierdoor is het moeilijk om geschikte patiënten te vinden en vervolgens voldoende tijd te hebben voor het informed consent en het nemen van het sample.

Op welke onderzoeksresultaten hoop je?

Ik hoop meer te weten te komen over welke micro-organismen hoofdrolspelers in wortelkanaalinfecties zijn. Ook ben ik benieuwd of deze een stimulerende, een remmende, of geen invloed op elkaar en op het immuunsysteem uitoefenen, ook nadat de micro-organismen zijn blootgesteld aan desinfectiemiddelen.

Wat levert dit onderzoek voor de tandheelkunde, de patiënt of de mondzorgverlener op?

Op de korte termijn geeft dit onderzoek antwoord op basale vragen wat betreft wortelkanaalinfecties. Op de lange termijn kan er naar een andere aanpak van deze infecties worden gezocht, zodat er een betere behandeling kan worden ontwikkeld.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.