(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd april 2016; 123: 176-177)

Onder professoren

Congresverslag

Voor de tiende en laatste keer vond op 29 januari 2016 het congres ‘Onder Professoren’ plaats, met als motor en coördinator Michiel A.J Eijkman. Waren het aanvankelijk uitsluitend tandheelkundige hoogleraren, later werden ook hoogleraren van buiten de tandheelkunde uitgenodigd die onderzoek deden dat nauw gerelateerd is met de mondzorg.

Dit jaar confronteerde Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie en hoogleraar bewegingswetenschappen) het gehoor met het feit dat met het ouder worden de cortex achteruit gaat. Ouderen krijgen daardoor meer moeite met het verwerken van informatie en het plannen van activiteiten. Reactievermogen, lopen en leren worden trager. Om de cortex in optimale conditie te houden is cognitieve en fysieke inspanning nuttig. Het betekent dingen doen waar ouderen meestal geen zin in hebben: bewegen, stevige kost kauwen, gezelschapsspellen spelen, muziek maken.

Clemens A.van Blitterswijk (hoogleraar regeneratieve geneeskunde) vertelde over zijn onderzoek naar kunstmatige weefselgroei. Hij legde uit dat stamcellen afhankelijk van de ruimte waarin ze verkeren tot vetcellen of tot botcellen kunnen uitgroeien. Met zijn team onderzoekt hij hoe cellen reageren op een specifiek gevormd oppervlak. Zo heeft hij ontdekt dat een bepaalde oppervlaktestructuur de cellen stimuleert tot het vormen van bloedvaten en dat bepaalde vormen de celgroei kunnen remmen. Men zoekt nu naar folies die de groei van kankercellen remmen.

Geert J.M.G. van der Heijden (hoogleraar sociale tandheelkunde) bracht in zijn bijdrage getiteld ‘Mondzorg op een tweesprong’ de zaal in beroering door opmerkingen te citeren uit het rapport ‘Mondzorg van morgen’ van de Gezondheidsraad (2012): "Het vak van tandarts is veel te ambachtelijk. Er wordt voornamelijk technisch onderzoek gedaan en er is te weinig onderzoek naar de werkzaamheid en doelmatigheid van behandelingen en naar de mondgezondheid en de mondzorg. Van de beslissingen die in de tandheelkunde worden genomen is 1 op de 7 wetenschappelijk niet onderbouwd…"

Hoogleraar Mond-, Kaak-, en Aangezichtsoncologie T. Merkx vertelde dat de laatste 25 jaar het aantal gevallen van plaveiselcelcarcinoom in de mond meer dan verdubbeld is. Oorzaken zijn roken, alcohol en HPV. Er zijn in Nederland 8 gespecialiseerde centra waar deze tumoren worden behandeld. Van de patiënten is 25% reeds edentaat bij de diagnose en nog eens 35% wordt edentaat gemaakt tijdens de operatie. Na de operatie zijn patiënten vooral sociaal gehandicapt. Als tijdens de operatie meteen implantaten worden geplaatst, kunnen de zwaar gemutileerde patiënten toch een functionele gebitsprothese krijgen. De zorgverzekeraars doen hier moeilijk over, tot ergernis van Merkx.

Arie J. van Winkelhoff (hoogleraar medische en orale microbiologie) betoogde dat met DNA-technieken paropathogene micro-organismen uit de mond zijn aangetoond bij conjunctivitis en bij hersenabcessen. Ook bij meer dan 90% van de Alzheimerpatiënten worden in de hersenen pathogene micro-organismen uit de mond aangetroffen. Bekend is ook het verband tussen paropathogenen en een cerebrovasculair accident (CVA), schildklierafwijkingen, diabetes, primaire laterale sclerose en reuma.

Het symposium werd besloten met een uitgebreid dankwoord aan collega Eijkman.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.