Onder professoren in 2015

Congresverslag

Het congres ‘Onder professoren’, georganiseerd door de Dr. G.J. Hoytema Stichting, kan zich ieder jaar weer in een trouwe groep belangstellenden verheugen. Ook tijdens het negende congres op 31 januari 2015 kregen de toehoorders, onder de bezielende leiding van voorzitter Eijkman, buitengewoon interessante lezingen aangeboden.

Ten Bruggencate stak de spits af. Hij ging uitgebreid in op complicaties in de implantologie. Die zijn erg vervelend omdat ze grote invloed hebben op het welzijn van de patiënt. De implantoloog moet daarom goed weten waar de grenzen van zijn bekwaamheid liggen. Daarnaast is een goede voorlichting van de patiënt en een individuele risico-inschatting belangrijk.

Van Veen leidde de toehoorders vervolgens rond in de virtuele wereld van de jeugd. Door games leren jonge mensen samen iets te creëren; ze denken vooral in beelden en willen op de persoon toegesneden informatie. Deze leerbehoefte biedt universiteiten de mogelijkheid om met zogenoemde webcolleges een veel groter publiek, zelfs wereldwijd, te bereiken en te bedienen.

De derde spreker Van der Stelt, ging in op de vraag of ‘meer altijd beter is’. In de zijn vakgebied, de radiologie, gaat het niet om het mooie plaatje, maar om de benodigde informatie. Daarom kan een röntgenopname alleen worden gerechtvaardigd op individuele basis en na onderzoek van de patiënt. In bepaalde gevallen kan de grotere stralingsdosis van een conebeamcomputertomogram (CBCT) gerechtvaardigd worden omdat deze opname meer essentiële informatie oplevert en bovendien minder straling vereist dan een computertomografische scan (CT-scan). Vooral bij een CBCT is het belangrijk niet alleen de informatie waarvoor deze is gemaakt te evalueren, maar ook toevalsbevindingen.

Hierna ging Cune in op het onderwijs en het onderzoek van zijn vakgroep in Groningen. In het onderwijs heeft men hier in beginsel gekozen voor restauratie met composiet. Mocht dit niet zijn geïndiceerd, dan komen glaskeramiek restauraties in aanmerking omdat deze adhesief zijn te plaatsen, of wanneer ook glaskeramiek niet is geïndiceerd, kiest men voor zirkomiumdioxiderestauraties. Naast informatie over het onderwijs liet Cune aan de hand van enkele onderzoeken zien dat zijn vakgroep breed is georiënteerd.

Als laatste spreker besprak psychiater Van den Brink ontwikkelingen in de verslavingszorg. Hij ging in op de huidige tendens om een verslaving als een behandelbare hersenziekte te beschouwen. Opvallend is dat slechts 10% van de alcoholverslaafden wordt behandeld. Tot enig optimisme stemde de toename van het aantal effectieve geneesmiddelen voor behandeling van mensen met een verslaving.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
11 februari 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd