Onderscheid orthodontist en 'beugeltandarts' moet duidelijk zijn

De KNMT pleit voor een heldere aanduiding van tandartsen- algemeen practici die geen orthodontist zijn, maar wel - na bij- en nascholing - niet gecompliceerde orthodontische behandelingen uitvoeren. De beroepsvereniging is dichtbij overeenstemming met de wetenschappelijke verenigingen NVvO en OVAP en wil onder andere ook de Consumentenbond bij haar initiatief betrekken. De KNMT heeft daarnaast de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gevraagd om actieve handhaving van de regels rondom de naamgeving 'orthodontist'.

Het initiatief van de KNMT sluit aan bij een oproep van de Consumentenbond om een einde te maken aan het gebruik van voor patiënten verwarrende titels. In een onderzoek op de websites van 150 tandartspraktijken was volgens de Consumentenbond in 64 gevallen sprake van verwarrende titels (bijvoorbeeld ‘orthodentist’, ‘orthodontisch specialisten’ en ‘orthodontiste’) die ten onrechte leken te suggereren dat het om een orthodontist gaat. Wettelijk is de titel ‘orthodontist’ een beschermde beroepstitel die alleen door als zodanig in het specialistenregister ingeschreven zorgverleners mag worden gevoerd. Het is ook bij wet verboden om op erkende specialistentitels gelijkende benamingen te voeren. Consumenten kunnen desgewenst in het BIG-register controleren of hun mondzorgverlener orthodontist is.

De KNMT spreekt nu al regelmatig praktijken aan die de titel van orthodontist misbruiken, zonodig bij herhaling. Krijgt de beroepsvereniging geen gehoor, dan doet ze melding bij de IGZ, die de wet handhaaft.

(Bron: KNMT, 25 mei 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.