(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 8)

Onderscheiding en prijs voor Anne Wietsma

Anne Wietsma is op 21 november 2014 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten als technicus maxillofaciale techniek bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daarnaast ontving hij de Schuiringaprijs. Deze prijs is vernoemd naar Jansje Gretha Schuiringa, lector in de prothetische tandheelkunde aan het Tandheelkundig Instituut te Utrecht en pionier op het gebied van de maxillofaciale prothetiek.

De uitreiking van de onderscheidingen was op het UMCG-symposium ‘Maxillofaciale techniek; opstap naar digitale technologie?’, georganiseerd ter ere van het afscheid van Wietsma. Wietsma werkte vanaf 1968 bij het UMCG, waar hij zich van tandtechnicus ontwikkelde tot een autoriteit op het zeer specialistische vakgebied maxillofaciale techniek.

Wietsma was ook de pleitbezorger van de totstandkoming en erkenning van een opleiding tot technicus maxillofaciale techniek. Hij ontwikkelde onder andere trainingsmodellen voor het postacademisch onderwijs aan tandartsen, alsook allerlei niet reguliere apparatuur en materialen ter ondersteuning van de patiëntenzorg.

In 2004 werd hij op basis van zijn ervaring als ‘nestor’ binnen het vakgebied maxillofaciale techniek als een van de eersten geregistreerd door de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde.

Bron: Nationale Zorggids, 24 november

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
27 november 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd