Ondervoeding bij hoofd-halskanker eerder herkennen

Hoofd-halskanker is de zevende meest voorkomende kanker wereldwijd. Patiënten met kanker in het mond- en slikgebied hebben een zeer grote kans om ondervoed te raken tijdens de behandeling omdat zij moeite hebben met eten. Ondervoeding tijdens de bestralingsperiode van hoofd-halskanker heeft een grote invloed op de levenskwaliteit van de patiënten en vermindert de overlevingskans. Dieetbehandeling door een diëtist kan ondervoeding voorkomen

Over de mate waarin afvallen tijdens de behandeling voor hoofd-halskanker schadelijk was voor patiënten, was weinig nog bekend. Ook was niet duidelijk welke patiënten het meeste risico hadden op ondervoeding. Jacqueline Langius heeft nu in een promotieonderzoek oorzaken en gevolgen van ondervoeding bestudeerd en hoe dit het beste is te behandelen.B ij meer dan 500 patiënten onderzocht zij of er een verband bestond tussen het afvallen tijdens de bestralingsperiode en een achteruitgang in de levenskwaliteit en overleving.

Uit het onderzoek bleek dat de helft van de patiënten ondervoed raakte tijdens de behandelingsperiode. De kans op overlijden aan kanker is daarbij 70% groter dan bij patiënten die niet ondervoed zijn.

Het onderzoek geeft een onderbouwing voor dieetbehandeling tijdens de bestralingsperiode en geeft handvatten om ondervoeding aan te pakken bij deze patiënten. Langius stelde onder meer een beslisboom op zodat patiënten die een grote kans hebben om ondervoed te raken, opgespoord kunnen worden.

Langius promoveerde op 17 september 2015 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Titel van haar proefschrift: ‘Critical weight loss in patients with head and neck cancer during treatment: concepts and clinical implications’.

(Bron, Vrije Universiteit, 17 september 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.