Ongenoegen over voortgang maatregelen gebitsprothesen

VWS-minister Edith Schippers heeft haar ongenoegen uitgesproken over de beperkte voortgang van de mondzorgsector om tot maatregelen te komen om het oneigenlijk gebruik van implantaatgedragen gebitsprothesen te voorkomen. Dat heeft ze op 15 juni de Tweede Kamer laten weten. Vorig jaar constateerde het Zorginstituut dat de kosten van de implantaatgedragen gebitsprothesen hierdoor stijgen. Schippers gaf de sector daarop de gelegenheid om zelf tot maatregelen te komen om dit aan te pakken. Uit een tussentijdse evaluatie van het Zorginstituut blijkt echter dat de sector achterblijft om tot maatregelen en richtlijnen te komen. Daarom heeft de minister het Zorginstituut onlangs gevraagd te starten met het opstellen van een kwaliteitsstandaard en een richtlijn. Ook wil ze de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese in balans brengen met die van een normale gebitsprothese, om zo te voorkomen dat een normale gebitsprothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen gebitsprothese. Hoe een en ander er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De minister wil dat de aangepaste eigen bijdragen per 1 januari 2017 worden ingevoerd. Vooralsnog blijft tot 1 januari 2016 de huidige eigen bijdragestructuur voor gebitsprothesen gehandhaafd.

(Bron NT, 16 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 577-582.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 577-582.
Info
publicatiedatum
24 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd