(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2016; 123: 282)

Online zelfhulp helpt tegen depressies

Uit Duits en Nederlands gerandomiseerd onderzoek onder leiding van hoogleraren psychologie Pim Cuijpers, Heleen Riper en Filip Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat online zelfhulp bij mensen met milde depressieve klachten het ontstaan van depressieve stoornissen kan voorkomen.

In Duitsland kregen 202 volwassenen met beginnende depressieve klachten een online zelfhulpinterventie (cognitieve en oplossingsgerichte gedragstherapie) en werden zij ondersteund door een online trainer. De controlegroep (n = 204) kreeg alleen uitleg over wat depressie is.

Het bleek dat na 12 maanden 27% van experimentele groep een depressieve stoornis had ontwikkeld, tegenover 41% in de controlegroep. Dat betekent dat ongeveer 6 mensen de zelfhulp moeten ontvangen om 1 depressieve stoornis te voorkomen. Deze effecten zijn ongeveer even groot als de effecten van behandeling van depressie. De onderzoekers concluderen dat preventie hiermee een belangrijke aanvulling kan zijn op bestaande behandelingen van depressie. “De resultaten laten zien dat online zelfhulp het risico op de ontwikkeling van depressieve stoornissen verlaagt, of in elk geval uitstelt”, zeggen de Nederlandse onderzoekleiders. “Er is meer onderzoek nodig om uit te zoeken of deze effecten ook blijven bestaan wanneer er geen online begeleiding wordt aangeboden.”

Het onderzoek werd op 3 mei gepubliceerd in JAMA (2016; 315: 1854-1863).

(Bron: VU, 6 mei 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.