Onthouden van informatie door patiënten

De ervaring leert dat in malpraxis-kwesties patiënten soms van mening zijn dat zij onvoldoende door hun tandarts waren geïnformeerd. Amerikaanse onderzoekers wilden vaststellen hoeveel informatie patiënten konden onthouden. Ze  maakten een video-opname waarin de gang van zaken bijde extractie van een derde molaar de mogelijke complicaties werden uitgelegd. De video werd getoond aan 100 patiënten bij wie een geïmpacteerde derde molaar moest worden geëxtraheerd. Na de video volgde een gesprek met de behandelaar en moesten de patiënten een vragenlijst invullen waarin hen werd gevraagd wat zij zich van de verstrekte informatie konden herinneren. Vlak voor de chirurgische behandeling moesten de patiënten wederom de vragenlijst invullen.

Het bleek dat de patiënten de informatie van de video goed hadden onthouden, maar dat er toch hiaten waren. Daarom adviseren de onderzoekers dat vlak voor de operatie de informatie opnieuw met de patiënt te bespreken.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerdin de J Oral Maxillofac Surg 2017; 12 juni (Epub ahead of print].

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beelden: Shutterstock
Beelden: Shutterstock
Info
publicatiedatum
20 juli 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd