Onverzekerbare vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen. Als dat niet mogelijk is, dan kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het Zorginstituut Nederland.

De regeling geldt voor:

1. illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen;

2. vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend;

3. vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

De regeling is niet van toepassing op:

- Nederlanders;

- inwoners van Aruba, Curaçao en St. Maarten;

- EU-onderdanen;

- inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Alleen de zorgverlener kan een bijdrage vragen. De zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet landurige zorg (Wlz)-aanspraken. De zorg is, naar het oordeel van de zorgverlener, medisch noodzakelijk. De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling die geen zorgverzekering kan afsluiten en er is sprake van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening omdat de kosten niet door of namens de patiënt kunnen worden betaald.

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling. Het Zorginstituut geeft alleen een bijdrage voor zorg die onder het basispakket van de Zvw valt. Tandartsen kunnen daardoor alleen een bijdrage krijgen voor:

- patiënten jonger dan 18 jaar;

- volledig uitneembare prothetische voorzieningen;

- bijzondere tandheelkunde.

De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. De tandarts kan de bijdrage aanvragen met het ‘Declaratieformulier zorgverleners’.

(Bron: Zorginstituut Nederland, december 2015)

 

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
28 december 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd