Gepubliceerd op: 10-05-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 231)

Onvrede over beëindiging vrije keus tandarts

Tandheelkundig

De vrijheid van patiënten om zelf hun eigen tandarts, fysiotherapeut, verloskundige of psycholoog te mogen kiezen, dreigt te verdwijnen. De brancheorganisaties van deze beroepsgroepen in de zorg slaan alarm nu de Tweede Kamer zich gaat buigen over een voornemen van minister Schippers (Volksgezondheid) om de Zorgverzekeringswet aan te passen.

De aanpassing betreft artikel 13 van de Zorgverzekeringswet waarin staat dat zorgverzekeraars verplicht zijn een bepaalde vergoeding te geven aan verzekerden die naar een ‘ongecontracteerde’ zorgaanbieder gaan. Het kabinet wil nu die verplichting voor zorgverzekeraars schrappen. Als het voorstel doorgaat, kunnen zorgverzekeraars ervoor kiezen die zorg niet te vergoeden.

De Consumentenbond reageert kritisch: “Zorgverzekeraars zullen hun klanten duidelijk moeten kunnen maken waarom zij voor bepaalde zorgverleners hebben gekozen. Dat kan niet alleen op basis van prijs zijn. De kwaliteit hoort voorop te staan en zorgaanbieders zelf moeten eveneens aantonen waarom zij zo goed zijn. Dat inzicht voor cliënten ontbreekt.”

Maar de brancheorganisatie van zorgverzekeraars vindt dat er met de aanpassing niet zo veel verandert: “Ook nu mogen zorgverzekeraars zelf beslissen wat ze vergoeden aan een klant als deze naar een ongecontracteerde zorgaanbieder gaat, zolang de vergoeding maar niet op nul uitkomt”.

Het is nog de vraag of een eventuele wetswijziging snel kan worden geëffectueerd door de zorgverzekeraars. Bij een eventuele verandering van de wet moeten zij vóór november 2013 op een rij hebben staan met wie een contract is afgesloten, zodat verzekerden weten bij wie ze terecht kunnen. Dat is tot nu toe onmogelijk gebleken. Veel onderhandelingen worden nog tot ver in het nieuwe verzekeringsjaar gevoerd.

(Bron: De Telegraaf, 21 maart 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.