Ook na hartinfarct lijken NSAID’s gevaarlijk

Onlangs rapporteerde een Deense onderzoeksgroep een associatie tussen het gebruik van NSAID’s en een verhoogd risico op bloedingen en trombosen bij patiënten met boezemfibrilleren. Uit een vergelijkbaar populatieonderzoek trekt deze groep nu dezelfde conclusies voor mensen die net een hartinfarct hebben gehad en naast de NSAID ook antitrombotische medicijnen gebruiken (JAMA 2015; 313: 805-14).

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen koppelden de nationale database van gestelde diagnoses met de database van uitgegeven medicijnen. Op die manier konden ze het beloop en het NSAID-gebruik traceren van alle 88.662 patiënten ouder dan 30 jaar die in de periode 2002-2011 een hartinfarct hadden doorgemaakt, behandeld waren met antitrombotische medicijnen, en minstens 30 dagen hadden overleefd.

Van de geanalyseerde personen kreeg 8,5% een ernstige bloeding. De mensen die naast antitrombosetherapie minstens één keer een NSAID bij de apotheek waren gaan ophalen (33,8% van de deelnemers) bleken significant vaker een bloeding of bloedvatafsluiting te hebben gekregen. Bij de NSAID-gebruikers lag het aantal bloedingen in de hersenen, het maagdarmstelsel, de luchtwegen en de urinewegen op 4,2 per 100 persoonsjaren, bijna 2 keer zoveel als de 2,2 bij hartpatiënten die nooit op recept een NSAID hadden gehaald. Vooral bij mensen die plaatjesremmers, zoals aspirine of clopidogrel gebruikten was NSAID-gebruik geassocieerd met een sterk verhoogd bloedingsrisico. Het maakte daarbij niet uit of het selectief of non-selectief op het COX-2-systeem werkende NSAID’s waren, en het risico trad ook op bij heel kortdurend NSAID-gebruik.

Zowel in de VS als in Europa ontraden beroepsverenigingen van cardiologen het gebruik van NSAID’s bij patiënten met een bewezen hartziekte. Desondanks bleek dat meer dan een derde van de Denen na een myocardinfarct minstens één keer een NSAID kreeg voorgeschreven. De auteurs hameren dan ook nogmaals op het belang van terughoudendheid ten opzichte van deze middelen bij mensen met boezemfibrilleren, een hartinfarct of een andere cardiale aandoening.

(Bron: Ned Tijdsch Geneesk, 17 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.