Ook tandarts heeft rechten bij een materiële controle

Volgens de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) is een materiële controle een onderzoek, waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd (rechtmatigheid) en of deze doelmatig was (passend bij de gezondheidstoestand van de patiënt). Steeds vaker gebeurt het echter dat zorgverzekeraars deze materiële controles ook inzetten voor financiële terugvorderingen op basis van gemiddelden. Volgens de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) gaat dit ten koste van de kwaliteit van de mondzorg en de ruimte om maatwerk te leveren voor patiënten. Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT: “Als het aan de zorgverzekeraars ligt, bepalen zij straks hoe patiënten het beste hun gebit kunnen laten behandelen. Dat vinden wij een ongezonde ontwikkeling”.

Daarom biedt de ANT biedt tandartsen ondersteuning bij een materiele controle en extra handvatten om de zorgverzekeraar de juiste vragen te stellen over het doel van de controle en de controle- instrumenten. Wanneer een tandarts van oordeel is dat de zorgverzekeraar niet voldoet aan de gestelde eisen, is hij in beginsel niet verplicht zijn medewerking aan de materiële controle te verlenen.

Op de ANT-website staat (juridische) informatie en een speciale brief die tandartsen aan zorgverzekeraars kunnen sturen om opheldering te vragen over het doel en de opzet van de controle. Ook kunnen tandartsen klachten en ervaringen melden. Op grond van deze signalen wil de ANT in overleg met onder andere de zorgverzekeraars.

Bron: Persbericht ANT, 12 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
12 november 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd