Oorzaken van refractaire parodontitis

Refractaire parodontitis is de frustratie van iedere behandelaar, want ondanks de goed uitgevoerde behandeling en optimale mondhygiëne blijft herstel vaak uit. Op de website Dental Info verscheen recent een overzicht van de mogelijke oorzaken van refractaire parodontitis.

Refractaire parodontitis is gecompliceerd, onderzoek hiernaar blijkt onderling moeilijk met elkaar te vergelijken en conclusies zijn ook niet altijd vertaalbaar naar de situatie in Nederland. Ondanks het gebrek aan eenduidige conclusies zijn er wel een aantal algemene oorzaken voor het ontstaan van refractaire parodontitis aan te wijzen. Dit zijn:

• Omgevingsfactoren

•Therapietrouw

• Bacteriële populatie

• Gastheerfactoren

• Systemische oorzaken

• Herbesmetting vanuit omliggende weefsels

• Antibioticaresistentie

In het artikel worden de oorzaken nader toegelicht en wordt ook ingegaan op behandeling en preventie.

Bron: Dentalinfo.nl, 26 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.