(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd april 2019; 126: 176)

Open of gesloten behandeling van condylusfractuur?

Promotie A.V.J. Rozeboom

Voor de behandeling van een fractuur van de mandibulaire condylus kan gekozen worden voor een gesloten behandeling, hetgeen betekent een afwachtende of conservatieve behandeling met of zonder maxillomandibulaire fixatie, of voor een open behandeling die bestaat uit een open reductie met interne fixatie. Antoinette Rozeboom vergeleek de 2 behandelmogelijkheden en concludeert dat beide vergelijkbare resultaten geven, maar dat de open behandelmethode moet worden gereserveerd voor beperkte indicaties.

Uit haar systematische literatuuronderzoeken naar een gesloten en een open behandeling stelde Rozeboom vast dat  er geen gouden standaard is voor deze behandelingen vanwege de lage bewijslast of de hoge mate van methodologische variantie van de geïncludeerde onderzoeken. Ze suggereert dat voor dergelijk onderzoek het alternatief voor conventioneel gerandomiseerd klinisch onderzoek gebruikt zou kunnen worden: het multipel cohort gerandomiseerd klinisch onderzoek (mc-RCT).

Vervolgens verrichtte Rozeboom een cross-sectioneel onderzoek waarin 74 patiënten deelnamen. Ze vergeleek de zelf-gerapporteerde mandibulaire functie, de diagnostische criteria voor TMD en kaakdisfunctie, de kauwprestaties en CBCT-scans voor volumemetingen van de caput.  Rozeboom concludeerde dat met beide behandelmogelijkheden goede resultaten werden behaald.

Op 14 februari 2019 promoveerde Antoinette V.J. Rozeboom aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Open versus closed. Mandibular condyle fractures‘. Promotoren waren prof. dr. J. de Lange en prof. dr. R.R.M. Bos. Copromotor was dr. L. Dubois.

Leestip over mc_RCT: Verkooijen HM, Roes K, Gils van CH. ‘Cohort multiple randomized controlled trial’. Een oplossing voor de evaluatie van multipele interventies. Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157: A5762

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.