(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 255)

Opereren met fluorescerende lichtjes

Aan het Erasmus MC en het LUMC is een veelbelovende operatietechniek ontwikkeld voor mensen met tumoren in het hoofd-halsgebied. Het principe ervan is dat de patiënt voorafgaand aan de operatie fluorescerende stoffen geïnjecteerd krijgt. Met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen camerasysteem ziet de chirurg vervolgens waar de grenzen van de kanker lopen. Zo kan hij preciezer snijden.

De ingespoten stoffen zijn activeerbaar. Dit betekent dat ze pas een oplichtend signaal afgeven na contact met hun doelwit. Het is, voor zover bekend, de eerste keer ter wereld dat deze fluorescerende stoffen in proefdieren zijn gebruikt bij het opsporen van hoofd-halskanker.

Fluorescentiegeleide chirurgie wordt nu nog niet toegepast en de toepassing zal ook nog enkele jaren op zich laten wachten, mede omdat de stoffen eerst moeten worden goedgekeurd voor gebruik bij mensen. Maar de techniek kan in de toekomst een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het precies bepalen van de tumorvrije marge in het operatiegebied.

Bron: Erasmus MC, 12 maart 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.