(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 591)

Opleiding Tandheelkunde in Groningen op de schop

Een onderzoek naar de klachten van studenten over de angstcultuur binnen de opleiding Tandheelkunde in Groningen leidt tot drastische maatregelen om weer ‘een veilige leeromgeving’ te creëren. De aangekondigde maatregelen zijn voor Frank Abbas, hoofd van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) en bachelorcoördinator Nynke Blanksma, reden om op te stappen.

De maatregelen zijn het gevolg van een brandbrief die 23 derdejaars masterstudenten begin april 2014 naar de hoofden van de opleiding stuurden. Het UMCG stelde daarop een onderzoekscommissie in die inmiddels haar bevindingen heeft gerapporteerd. De conclusies van het rapport van de commissie zijn de afgelopen dagen met betrokkenen bij tandheelkunde gedeeld.

Al jaren wordt er geklaagd door studenten en medewerkers van tandheelkunde. Volgens de commissie is er ook al eerder, en meerdere keren, onderzoek gedaan naar de klachten, maar met aanbevelingen werd tot nu toe vrijwel niets gedaan.

Dat gaat nu veranderen. Eén aanbeveling van de UMCG-commissie wordt direct overgenomen. Het hoofd van het centrum voor tandheelkunde zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor zowel onderwijs, onderzoek als patiëntenzorg. Nu zijn die verantwoordelijkheden gescheiden. Verder wordt een cultuurverandering doorgevoerd door herstel van het gezaghebbend leiderschap, een ‘zero-tolerance’-beleid voor onprofessioneel gedrag door docenten, herstel van het vertrouwen, verbetering van de communicatie, verplichte scholing van de docenten en vermindering van het aantal deeltijdaanstellingen om voor meer stabiliteit te zorgen.

Aan de kwaliteit van de afgestudeerde tandartsen twijfelt de commissie overigens niet. ‘"Die is uitstekend, niet in de laatste plaats te danken aan een uiterst gemotiveerde groep ambitieuze, positief ingestelde en resultaat gerichte medewerkers die geloven in een mooie toekomst voor het CTM."

Bron: Ukrant.nl, 3 november 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
4 november 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd