Gepubliceerd op 08-02-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 59)

Oproep voor aanmelden of voordragen van mondhygiënisten voor Preventieprijs

Tandheelkundig

De Preventieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie is bedoeld om mondhygiënisten te stimuleren zich in te zetten voor de mondhygiëne en/of het werkterrein van mondhygiënisten. De prijs wordt 1 keer in de 2 jaar uitgereikt.
Voor de prijs, een bedrag van € 900,-, komen in aanmerking in Nederland werkzame mondhygiënisten die zich in de afgelopen 2 jaar op een uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden met betrekking tot bovenstaande doelstelling. Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie op 19 april 2013 in het MediaPlaza van de Jaarbeurs te Utrecht zal de prijs worden uitgereikt.
Iedere mondhygiënist die denkt dat hij/zij of een collega voor de prijs in aanmerking komt, kan zich aanmelden of iemand voordragen door voor 1 maart 2013 een uitgebreide motivatie in te zenden naar het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, Postbus 34, 1633 ZG Avenhorn of het secretariaat@nvvp.org.
Kijk op http://www.nvvp.org/voor het reglement en de procedure.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
8 februari 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd