(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2017; 124: 354)

Opvoeding gerelateerd aan overgewicht

Onderzoek van Roxanna Chamfferman heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen opvoeding en gewicht. Er werden 101 gezinnen van Nederlandse etniciteit en met een kind tussen de 4 en 6 jaar thuis geobserveerd tijdens de avondmaaltijd. Aan de hand van de videobeelden en vragenlijsten werd gelet op de mate van sensitiviteit/insensitiviteit in de opvoeding. Daarnaast werd gekeken hoeveel druk de ouders uitoefenden op hun kind om te eten.

Het bleek dat kinderen die meer insensitieve reacties ontvingen gedurende de avondmaaltijd een hoger risico hadden op overgewicht. Een insensitieve opvoeding levert stress op, met als gevolg minder goede slaap en meer hormonen in het lichaam waardoor het kind meer honger krijgt of minder snel een vol gevoel heeft. Ook emotioneel eten kan bij deze opvoedingswijze voorkomen.

(Bron: Universiteit Leiden, 23 mei 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
13 juni 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd