(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 255)

Orale schimmelinfecties mogelijk beter te bestrijden

Uit een intraoraal onderzoek onder 2 groepen proefpersonen kwam naar voren dat Candida-schimmels in grotere aantallen voorkomen bij hiv-patiënten en in mindere mate bij niet-ïnfecteerde proefpersonen. De mond van gezonde individuen bevat bovendien veel meer Pichia-schimmels dan die van mensen met hiv (PLOS Pathogens, 13 maart 2014). De 2 schimmels moeten een vijandige relatie hebben, zo concluderen de onderzoekers. In vitro bleken de Pichia-schimmels de ziekteverwekkende Candida-gisten op meerdere manieren te kunnen remmen. Deze bevindingen werden gevalideerd in een dierexperiment.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot een standaardbehandeling voor Candida-infecties en schimmelcomplicaties die veel voorkomen bij patiënten met een auto-immuunziekte zoals hiv.

(Bron: New Scientist, 13 maart 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.