(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2019; 126: 124)

Oratie prof. dr. Hugo De Bruyn - Zorgen voor morgen

Op vrijdag 11 januari 2019 sprak prof. dr. H. De Bruyn zijn inaugurele rede uit vanwege zijn benoeming tot hoogleraar Parodontologie, alsmede tot afdelingshoofd Tandheelkunde, aan de Radboud Universiteit Nijmegen/het Radboudumc in Nijmegen.

In zijn oratie getiteld ‘Zorgen voor morgen’ wees De Bruyn erop dat de tijd dat “de tandarts enkel gaatjes vulde of kiezen trok” alweer verleden tijd is. Inmiddels zijn klapperende gebitsprothesen dankzij tandheelkundige implantaten vervangen door zogenoemde ‘klikprothesen’, hetgeen resulteerde in verbeterde kauwfunctie, esthetiek, comfort en levenskwaliteit voor de patiënt. Daarnaast worden de laatste jaren de gingiva en het kaakbot met regeneratieve technieken of implantaten gereconstrueerd. Ook wordt tegenwoordig een ongezonde gingiva geassocieerd met algemene gezondheid en dienen tandartsen niet alleen poortwachter te zijn voor tandheelkundige zorg maar ook voor de algemene gezondheid. Hoogtechnologische ontwikkelingen hebben hun intrede gedaan in de tandheelkundige kliniek. Deze innovaties zetten druk op de opleiding en op het werkveld, omwille van betaalbaarheid maar ook omwille van de noodzaak om bij te blijven met kennis en kunde.

Beeld: RadboudumcDaarnaast is de verwachting dat de tandheelkundige zorg zal toenemen bij kinderen, sociaal zwakkeren en bij de ouder wordende, vaak hulpbehoevende patiënt. En niet te vergeten: ook zal de vergrijzing bij de tandartspopulatie eveneens grote impact zal hebben. “Dit alles betekent dat we voor serieuze uitdagingen staan rond inhoud en inrichting van tandheelkundige zorg, capaciteit en taakverdeling”, aldus De Bruyn. ‘Zorgen voor morgen’ betekent wat De Bruyn betreft omgaan met en sturen op verandering om significant bij te dragen aan de toekomstige gezondheid van patiënten, goede opleiding voor studenten en mondzorgverleners uit het werkveld. Dit alles met menselijke maat voor medewerkers in belang van een goed draaiende eigen organisatie. “Maar ‘Zorgen voor morgen’ staat ook voor bezorgdheid om wat de tand des tijds ons brengt”.

Hugo de Bruyn (1960) studeerde in 1983 af als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en in 1987 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens behaalde hij een master in de Parodontologie aan de Universiteit van Lund (Zweden). Daarna startte hij een parodontologieverwijspraktijk in Brussel (1988-2014). Vanaf 2004 ging Hugo de Bruyn als hoofddocent Parodontologie werken aan de Universiteit Gent, waar hij in 2012 werd benoemd tot hoogleraar Parodontologie. Vanaf oktober 2017 is Hugo de Bruyn als afdelingshoofd Tandheelkunde en als hoogleraar verbonden aan het Radboudumc.

(Bron: Radboudumc, januari 2019)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Prof. dr. Hugo De Bruyn (Beeld: Radboudumc)
Prof. dr. Hugo De Bruyn (Beeld: Radboudumc)
Info
publicatiedatum
24 januari 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd