(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 437)

Oratie prof. dr. E.G. Winkel

Slechte adem: kloof tussen nieuwe kennis en de praktijk

Veel patiënten, maar zelfs ook behandelaars, denken ten onrechte dat slechte adem (halitose) uit de maag komt, terwijl het probleem meestal achter op de tong zit. Wanneer deze patiënten zich uiteindelijk tot het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG wenden, hebben ze reeds diverse onnodige onderzoeken gehad met vaak foute diagnoses en therapieën. Edwin Winkel wil deze vorm van onnodig medisch handelen in de toekomst uitbannen. In zijn oratie op 9 juni 2015 stelde hij dat er een enorme kloof is tussen de nieuwe kennis van dit vakgebied en wat er in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. In Groningen is halitose-onderwijs inmiddels ingebouwd in het curriculum tandheelkunde. Winkel stelt zich ten doel om het onderdeel ook te laten invoeren in het onderwijs van andere medische disciplines en op de andere universiteiten.De leerstoel Speciële Parodontologie, in het bijzonder Halitose, is ingesteld vanwege de Stichting Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Microbiologie van de tongcoating is speerpunt in het onderzoek van Winkel. “Het taboe over slechte adem doorbreken, is mijn belangrijkste doel”, zegt Winkel, “ongeveer 90% van de personen met halitoseklachten kan succesvol worden behandeld. Het achterste gedeelte van de tong speelt daarbij een heel belangrijke rol.”

De overige 10%, de extraorale halitosegroep, geeft nog veel problemen om goed te diagnosticeren en te behandelen. Het betreft vooral de groep patiënten met ‘blood-born’ halitose. Winkel en zijn collega’s denken de oorzaak van deze problemen binnenkort te ontdekken.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 15 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.