(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 584)

Oratie prof. dr. F.R. Rozema

Bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie aan de Universiteit van Amsterdam sprak op 4 oktober 2013 prof. dr. Fred Rozema de rede ‘Het leek voor anderen’ uit. Rozema memoreerde vooreerst dat het de Stichting AJA Ramakers-Koning is geweest die de Universiteit van Amsterdam heeft verzocht een leerstoel Medisch Tandheelkundige Interactie in te stellen. Daarna gaf hij met een kort historisch overzicht de ontwikkelingen van het tandheelkundig onderwijs gedurende de laatste anderhalve eeuw weer. Door de reductie van een 6- naar een 5-jarig curriculum in de jaren ’70 van de vorige eeuw moesten indertijd keuzes worden gemaakt en raakte het geneeskundeonderwijs op de achtergrond. Hoewel het curriculum nu weer 6 jaar is, lijken de geneeskundige aspecten in het tandheelkundig onderwijs nog steeds minder belangrijk.

De doelstelling van de leerstoel Medisch Tandheelkundige Interactie nu is een brug te slaan tussen het medisch en het tandheelkundig handelen door onderwijs te geven en onderzoek te verrichten met relevantie voor de dagelijkse praktijk van tandartsen en artsen. Vijf belangrijke interacties tussen de tandheelkunde en geneeskunde noemde Rozema daarbij: ziekten en/of de behandeling daarvan die manifestaties hebben in de mond- en keelholte en de hals; de mogelijke consequenties van een ongezonde mond voor de algemene gezondheid; bijwerkingen en interacties van geneesmiddelen die manifestaties kunnen geven in de mond, de keel en het hoofd-hals-gebied; ziekten en de werking van geneesmiddelen die consequenties kunnen hebben voor het tandheelkundig handelen en medische noodsituaties die zich al dan niet als gevolg van tandheelkundig handelen in de praktijk kunnen voordoen.

Tot slot benadrukte de hoogleraar dat naast academisch onderwijs en onderzoek, het ontwikkelen van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren en -normen van groot belang is. Ook ging hij nog in op de belangrijke en stimulerende rol voor de medisch tandheelkundige interactie van emeritus hoogleraar mw. L Abraham-Inpijn en de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie. (J.G.A.M. de Visscher, redacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.