(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2016; 123: 9)

Oratie prof. dr. ir. B.J.F. Keijser

De mond vol (van) bacteriën

“Het begrijpen van de processen die van nature bijdragen aan de stabiliteit van het orale ecosysteem, is belangrijk, omdat we daarmee betere preventiemethoden voor mondziekten kunnen ontwikkelen en ze in een vroeg stadium kunnen opsporen. Daarbij is het van belang dat we de bacteriën in de mond zien als integraal onderdeel van ons werkend lichaam”, aldus Bart Keijser in zijn oratie ‘De  mond vol (van) bacteriën’ van 20 november 2015 ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Oral systems biology aan de Universiteit van Amsterdam.

In zijn oratie ging Keijsers in op de recente doorbraken in DNA-sequencing technology die hebben geleid tot het inzicht dat het menselijk lichaam wordt bevolkt door een grote en diverse groep van micro-organismen (microbiota). Verschillende anatomische plekken worden daarbij bevolkt door specifieke populaties micro-organismen. Deze vervullen vele nuttige en soms onmisbare functies, en vormen een geïntegreerd onderdeel van de humane fysiologie. Over de eventuele nuttige rol van micro-organismen in de mondholte is niet veel bekend. Onderzoek op gebied van orale microbiologie heeft zich tot op heden vooral gericht op het bestuderen van ziekteprocessen, risicodeterminanten en de effectiviteit van behandeling van patiënten. Micro-organismen in de mondholte worden daarbij vooral gezien als veroorzakers van ziekte.

Keijsers betoogde een wetenschappelijke basis te leggen voor nieuwe benaderingen voor het behoud van mondgezondheid. Zijn onderzoek zal zich richten op de interacties tussen de microbiota en de gastheer bij behouden van een gezonde mond. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar die processen die van nature bijdragen aan de stabiliteit van het orale ecosysteem. Deze kennis maakt het in de toekomst mogelijk in een vroeg stadium mondziekten op te sporen en effectief te voorkomen.

(Bron: ACTA, 13 november 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.