Gepubliceerd op: 26-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 296)

Orthodontie en de tand des tijds

Afscheidsrede van prof.dr. H. van Beek

Op 11 april 2013 hield prof. H. van Beek zijn afscheidsrede getiteld 'Orthodontie en de tand des tijds'. Orthodontist Herman van Beek heeft zijn hele carrière een grote wetenschappelijke belangstelling gekoesterd. Naast zijn praktijk was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Gent en sinds 2002 aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waar hij in 2006 tot hoogleraar werd benoemd. Van Beek ontwikkelde in het begin van zijn carrière een headgear-activator (ook wel de Van Beek-activator genoemd) voor de behandeling van Angle Klasse-II afwijkingen. De huidige intraorale behandeling met ‘slimme’ draden en bracketsloze apparatuur is zeker patiëntvriendelijker, maar de behandeluitkomsten zijn niet navenant spectaculair, aldus de scheidend hoogleraar. Van Beek ziet niets in de nieuwe bracketloze apparatuur, noch in palatinaal aangebracht apparatuur. Maar wetenschap kent cycli en verlaten theorieën komen weer terug, ook in de orthodontie. Als voorbeeld noemde hij de gedachten over de behandeling met orthodonitsche apparatuur voor een stabiele occlusie en ter preventie van kaaksgewrichtklachten. De inhoud van de afscheidsrede 'Orthodontie en de tand des tijds' was kenmerkend voor Van Beek: kundig, humoristisch van toon en niet gespeend van een licht cynisme en zelfspot. (C. van Loveren, redacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.