Orthodontie gewenst in basispakket, zorgkosten eigen schuld niet

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) vroeg de leden van het Verzekerdenpanel naar hun mening over de dekking en versobering van het basispakket. De meningen zijn verdeeld. Verzekerden blijken grotendeels tevreden met de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. Maar een meerderheid vindt dat dieetadvies, stoppen-met-roken-programma’s, complicaties na een onnodige ingreep en IVF-behandelingen niet hoeft te worden vergoed via het basispakket. Orthodontie, fysiotherapie, griepvaccinatie, tandzorg en brillen en contactlenzen zien zij er wel graag in opgenomen.

Voor veel verzekerden is een ingreep in het basispakket een onacceptabele manier om te bezuinigen. Het meest acceptabel zijn bezuinigingsmaatregelen gericht op verbetering van de organisatie van de zorg. Maatregelen zoals een hogere eigen bijdrage of hogere premie zijn het minst populair. Het draagvlak voor het versoberen van het basispakket zit hier tussenin. Het lijkt erop dat naarmate maatregelen meer de portemonnee van de verzekerden raken, het draagvlak minder is.

De belangrijkste reden voor verzekerden om de genoemde behandelingen te willen schrappen is de veronderstelling dat deze zorg te herleiden is tot keuzes van de patiënten zelf. Men vindt dat anderen daarom niet voor de kosten hoeven op te draaien.Mensen met een mindere gezondheid willen ook meer zorg verzekerd houden in het basispakket en vrouwen willen meer zorg die louter vrouwen gebruiken. Omdat het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit moeten niet-gebruikers bereid zijn te betalen voor de verschillende typen zorg uit in het basispakket.

Bron: NIVEL, 21 augustus 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.