(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 316)

Over zoet en zuur

Oratie prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden

Op 11 april 2014 sprak Geert van der Heijden zijn rede uit ter aanvaarding van de leerstoel Sociale Tandheelkunde aan Universiteit van Amsterdam en ACTA. Omdat de Sociale Tandheelkunde doorgaans als een containerbegrip wordt gebruikt voor alle niet klinische vakken, was het prettig dat Van der Heijden zijn rede begon met een omschrijving van het vakgebied: “De Sociale Tandheelkunde is het wetenschapsveld waarin vanuit een maatschappelijke oriëntatie gezondheid en ziekte worden bestudeerd”. Deze omschrijving verschilt in zeker opzicht met de definitie van bijvoorbeeld em. hoogleraar in de Sociale Tandheelkunde M.A.J. Eijkman en geeft tegelijk het zwaartepunt aan van het onderzoek waarop de nieuwe hoogleraar Van der Heijden zich wil concentreren, namelijk de epidemiologie. Een groot deel van zijn rede besteedde Van der Heijden aan het belang van de epidemiologische methoden voor onderzoek naar mondgezondheidsuitkomsten. Daarbij nam hij de cariologie als voorbeeld, en gaf een heel originele oplossing voor de bezwaren die de Hoge Raad in haar arrest aanvoerde tegen de fluoridering van het drinkwater: drinkwaterfluoridering achter de meterkast. Deze oplossing gaf zijn gehoor een goed beeld van wat epidemiologische methoden voor het tandheelkundig en mondzorgonderzoek kunnen betekenen.

Van de epidemiologische methoden naar evidence-based tandheelkunde blijkt daarbij voor Van der Heijden slechts een kleine stap. Onder verwijzing naar het rapport ‘De Mondzorg voor Morgen’ van de Gezondheidsraad brak hij een lans voor een gedegen richtlijnontwikkeling en een verkenning voor een Nationaal Programma Mondzorg Onderzoek.

Tot slot sprak hij de wens uit dat de leerstoelen Sociale Tandheelkunde in Groningen en Nijmegen spoedig zullen worden ingevuld. Vanwege de focus op onderzoek in zijn rede bleef het onderwijs wat onderbelicht. Van oudsher worden binnen de Sociale Tandheelkunde veel meer competenties uit het Raamplan Tandheelkunde onderwezen dan alleen de epidemiologie. Uit de oratie werd niet duidelijk of Van der Heijden de focus die hij voor het onderzoek kiest, ook in zijn onderwijstaken zal gaan kiezen. (W.G. Brands, hoofdredacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Foto: Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans
Info
publicatiedatum
29 april 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd