Overleving van implantaten na radiotherapie

Is het mogelijk om implantaten te plaatsen bij patiënten die in het hoofd-hals gebied een radiotherapie hebben ondergaan? In een systematisch literatuuronderzoek werden de resultaten bestudeerd van onderzoek naar ruim 10.000 geplaatste implantaten, waarvan er bijna 17.00 waren geplaatst in radiotherapeutisch behandelde kaken, al dan niet nabehandeld met een hyperbare zuurstof (HBO)-therapie.

De vergelijking laat zien dat de implantaten die waren geplaatst in een radiotherapeutische behandelde kaak, al dan niet nabehandeld met HBO, een iets grotere kans op falen hebben. Over het geheel genomen is de overlevingskans van deze implantaten echter goed te noemen.

Bron

Chambrone L, Mandia J Jr, Shibli JA, Romito GA, Abrahao M. Dental implants installed in irradiated jaws: a systematic review. J Dent Res 2013; 92(12 Suppl): 119S-130S. doi: 10.1177/0022034513504947. Epub 2013 Oct 24.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.