(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 184)

PARO 2015

Congresverslag

Op vrijdag 6 februari 2015 vond het congres Paro 2015, georganiseerd door Bureau Kalker, plaats in de RAI in Amsterdam, met meer dan 1.000 deelnemers! Dit jaar stond het parodontium, steun en toeverlaat van onze ivoren wachters, centraal in het programma. Acht sprekers lieten in praktijkgerichte lezingen hun licht schijnen over onder andere het ontstaan van parodontitis, de relatie met de algemene gezondheid en het belang van nazorg.

De spits werd afgebeten door de moderator van de dag, Fridus van der Weijden. Hij wees onder meer op de sterke toename van het risico op parodontitis bij rokers. Uit een meta-analyse blijkt dat gebitsreiniging door patiënten zelf het best kan worden uitgevoerd met behulp van de elektrische tandenborstel, in combinatie met het gebruik van interdentale ragers.

Anna Louropoulou legde aansluitend uit hoe belangrijk deze zelfzorg is nadat de actieve parodontale behandeling is afgerond. Nazorg en zelfzorg zijn cruciaal als het gaat om positieve resultaten op lange termijn.

Bruno Loos gaf vervolgens de aanwezigen inzicht in de relatie tussen de algemene gezondheid, en vooral hart- en vaatziekten, en parodontitis. Onomstotelijk staat inmiddels vast dat mensen met parodontitis een groter risico hebben op deze aandoeningen.

Arjan Vissink sloot de ochtend af met een klassiek college mondpathologie. Hij besprak verschillende aandoeningen, die niet direct zijn gerelateerd aan een ontsteking van de gingiva of parodontaal verval. Medicatiegebruik, lokale processen of systemische aandoeningen kunnen daaraan ten grondslag liggen.

Als altijd wist Bart Admiraal het publiek te vermaken met zijn woordgrappen en anekdotes. Maar het onderwerp was natuurlijk minder grappig: de patiënt die liever afziet van (parodontale) behandeling. Hoe kan de behandelaar deze patiënt goedgedocumenteerd informeren en waarschuwen voor het onheil dat zal volgen?

Guido Rhemrev nam hierna het gehoor mee in de microchirurgische parodontologie die wordt toegepast voor het bedekken van gingivarecessies.

Sjoerd Smeekens toonde nog op fraaie wijze 3 casus, waarbij de invloed van de occlusie op het parodontium zichtbaar werd en deze leerzame cursusdag werd afgesloten door Paul Sipos met een voordracht over het verschil in parodontium rond natuurlijke gebitselementen en implantaten. Kennis van deze verschillen maakt de behandeling met implantaten beter voorspelbaar.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
12 februari 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd